O NAS

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka powstało w 2002 roku jako efekt spotkania na temat poprawy warunków życia i nauki osób z niepełnosprawnościami w Gminie Kórnik.

Celem Klaudynki jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Aktualnie Klaudynka skupia swoje działania na pozyskiwaniu środków w celu dofinansowywania rehabilitacji oraz prowadzeniu zajęć i wyjazdów integracyjnych.

Wsparcie Finansowe