Zarząd Klaudynki

 

  

Prezes:                      Karolina Świątek

Wice-Prezes:             Dagmara Horodecka

Skarbnik:                  Marek Smolarkiewicz

Sekretarz:                 Anna Cwojdzińska

 

 

 

Członkowie Zarządu:

Weronika Bukczyńska

Jarosław Kozłowski

Alina Skalo

Klaudia Szczepańska

Anita Wachowiak