„KÓRNICKI WOLONTARIUSZ ROKU”

 

WYNIKI KONKURSU

„KÓRNICKIM WOLONTARIUSZEM ROKU”

W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ

ZOSTAŁA

PAULA JASEK

 

„KÓRNICKIM WOLONTARIUSZEM ROKU”

W KATEGORII POWYŻEJ LAT 18

ZOSTAŁA

KAROLINA WALKOWIAK

 

WYRÓŻNIENIE

W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ

OTRZYMAŁA

KAROLINA ŚWIĄTEK

 

WYRÓŻNIENIE

W KATEGORII POWYŻEJ LAT 18

OTRZYMAŁA

AGNIESZKA CHMIELEWSKA

 

Dyplom uznania otrzymały:

Joanna Rakoniewska i Beata Piasecka

 

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej