Sprawozdania merytoryczne

 

  

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

za okres  01.01.2007- 31.12.2007

 

2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

za okres  01.01.2008 - 31.12.2008

 

3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy

Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA” za rok 2015

 

3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy

Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA” za rok 2016

 

4.  Sprawozdanie merytoryczne z działalnościKórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA” za rok 2017