Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

 Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA” za rok 2017

Zgodnie z misją Stowarzyszenie starało się nieść pomoc w możliwie wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom. Nasza działalność w okresie sprawozdawczym to:

1.     Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Kórnik  możliwa była realizacja:

·        Rehabilitacji ruchowej dla 37 osób, łącznie 500 zabiegów.

 

Klaudynka brała udział w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w terminie od 1 września do 30 listopada 2017 r. Projekt ,,Rehabilitacji mówimy TAK” był skierowany dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną i obejmował:

 

·        Rehabilitację ruchową -  840 zabiegów dla 42 osób,

·        Hipoterapię -  240 zajęć dla 16 osób,

·        Logopedię-  56 zajęć dla 8 osób,

·        Rehabilitację basenową - 100 zabiegów dla 10 osób,

·        Tężnie solankowe - 100 h dla 10 osób.

·        Pobyt na basenie - 140 h dla 14 osób

 

2.     Prowadzenie działalności integracyjnej, terapeutycznej poprzez sobotnie warsztaty.

Zajęcia sobotnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych
Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Kórnik  Klaudynka organizowała sobotnie zajęcia pod nazwą: "Klaudynkowe Warsztaty Artystyczne",  które odbywały się w 12 sobót w siedzibie Stowarzyszenia w godz. od 9.00 do 13.00.  Dla osób zamieszkałych poza terenem Kórnika organizowany był dojazd busem. Zajęcia trwały od 20 lutego do końca czerwca. Projekt był realizowany dla 12 osób. Podczas zajęć pomagali wolontariusze. Wsparciem zostało objętych 12 osób z niepełnosprawnościami z terenu sąsiadujących gmin: Kórnik i Mosina. Przedział wiekowy uczestników był zróżnicowany ze względu na wyniki rekrutacji. Mieścił się w granicach od 10 do 65 lat. Do projektu pierwszeństwo zakwalifikowania posiadały osoby niepełnosprawne intelektualnie, które ukończyły edukację szkolną i obecnie nie miały żadnej innej możliwości wsparcia w formie zorganizowanych zajęć.

 

 

3.     Prowadzenie pomocy materialnej.

Stowarzyszenie Klaudynka wspierało poprzez dofinansowania do szczególnych potrzeb wnioskodawców -  osób z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodzin.  M.in. wsparcie w zakupie artykułów higienicznych, dofinansowanie do specjalistycznego sprzętu oraz koordynowanie zbiórki odzieży i sprzętu AGD dla osób potrzebujących.

 

4.     Prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleń w zakresie wsparcia
i problematyki osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach tej działalności Stowarzyszenie Klaudynka prowadziło biuro, w którym udzielano wsparcia informacyjnego. Biuro Klaudynki funkcjonowało we wtorki i piątki. Podczas pracy w biurze osoby zainteresowane miały możliwość spotkania osobistego lub rozmowy telefonicznej. Osoby pełniące dyżur w biurze udzielały podstawowych informacji na temat możliwości wsparcia przez Stowarzyszenie.

 

Klaudynka zorganizowała również kursy. Pierwszy z nich to  „Kurs pierwszej pomocy”  dla wolontariuszy oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Projekt zrealizowany był dzięki środkom Gminy Kórnik. Kurs odbył się
w sobotę 8 września 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Klaudynka”.

 

Drugi „Kurs pierwszej pomocy” skierowany był dla rodziców oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowany był ze środków Powiatu Poznańskiego. Odbył się w sobotę 16 września 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Klaudynka”.

 

5.     Organizacja wypoczynku letniego.

W  2017 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Kórnik udało się zrealizować dwutygodniowe fotograficzne półkolonie Klaudynki. Projekt nosił nazwę "Wakacje razem z nami". Wzięło w nich udział 12 osób z różnymi  niepełnosprawnościami. Realizacja  półkolonii odbywała się w okresie od 24 lipca do 4 sierpnia 2017 r.

 

6.     Organizacja wyjazdów jednodniowych.

Podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w Pikniku integracyjnym w Rakowni dnia 10.06.2017 r. Stowarzyszenie podjęło się również organizacji wyjazdu oraz przygotowania uczestników do Swarzędza na Anielskie Śpiewogranie dnia 23.09.2017 r. Podopieczni Stowarzyszenia Klaudynka brali również udział w  mikołajkowym wyjeździe do kina Kinepolis dnia 10 grudzień 2017 r.

 

7.     Udział w sportowych rozgrywkach.

W ramach wyjazdów sportowych Stowarzyszenie zrealizowało 2 wyjazdy -  były to Powiatowe Igrzyska „Sprawni Inaczej” w Swarzędzu oraz Powiatowy Turniej Boccia w Dopiewcu.

 

8.     Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych.

Dnia 8 stycznia  tradycyjnie podopieczni Klaudynki oraz przyjaciele brali udział w spotkaniu Noworocznym „Idzie styczeń, niesie wiele życzeń”. Podczas wspólnego kolędowania podopieczni Stowarzyszenia obdarowani zostali upominkami.

Klaudynka była również organizatorem Charytatywnego Balu Klaudynki w Restauracji Biała Dama dnia 21 stycznia. Na balu bawiło się 119 osób.

Dzięki bezinteresownej pomocy wielu ludzi oraz instytucji dnia 30 września Klaudynka była organizatorem Biegu Charytatywnego z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia.  15 urodziny podopieczni oraz przyjaciele Klaudynki spędzili na polanie przed zamkiem obok "Klaudynówki" – domu narodzin naszej patronki. W imieniu naszych podopiecznych skierowaliśmy do społeczności lokalnej, instytucji i podmiotów gospodarczych zaproszenia do udziału w Charytatywnym Biegu Klaudynki "Każdy z nas jest wyjątkowy”. W piękny, słoneczny dzień 30 września na starcie stawiło się ponad 100 uśmiechniętych uczestników biegu. Wszyscy z wielką chęcią i radością pokonali trasę, która wiodła urokliwymi, jesiennymi ścieżkami Arboretum. Atrakcjami w tym dniu były: Bieg Charytatywny, występy estradowe, stoliki z animacjami dla dzieci, nagrody/niespodzianki dla gości. Impreza miała na celu integrowanie ze społecznością lokalną oraz promowanie Klaudynki. Liczny udział uczestników i okazanie solidarności w tym dniu miały wielką wartość dla podopiecznych Klaudynki.

9.      Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kórnik.

W ramach dofinansowania ze środków gminy Kórnik i własnych Klaudynki z indywidualnych wyjazdów osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy w roku 2017 skorzystało 10 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.                                          

10.            Prowadzenie  CENTRUM  WOLONTARIATU.

Wolontariusze promowali Stowarzyszenie Klaudynka podczas spotkań w szkołach oraz organizując liczne akcje. Wolontariusze aktywnie działali m.in. koordynowali zbiórki nakrętek, pomagali podopiecznym podczas  wyjazdów, imprez oraz brali udział w zajęciach sobotnich i półkolonijnych. Podczas licznych akcji Klaudynki byli nieocenionym wsparciem organizacyjnym.

W powiecie poznańskim nagrodzono wolontariuszy. Wśród wybrańców znalazła się Daria Rozmiarek. Nasza długoletnia wolontariuszka.

Przez cały rok Klaudynka prowadziła akcję 15 zł. na 15 urodziny zachęcając darczyńców do dokonywania wpłat na rzecz Stowarzyszenia.

Klaudynka zdobywała nowych darczyńców, a do wsparcia Stowarzyszenia włączały się liczne osoby indywidualne oraz instytucje.