Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA” za rok 2016

Zgodnie z misją Stowarzyszenie starało się nieść pomoc w możliwie wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom. Nasza działalność w okresie sprawozdawczym to:

1.     Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej –

Członkowie Stowarzyszenia Klaudynka podczas zebrań, spotkań dotyczących rehabilitacji sygnalizowali bardzo duże potrzeby związane ze wsparciem dotyczącym rehabilitacji. Klaudynka realizowała dofinansowanie do rehabilitacji ruchowej, terapii sensorycznej oraz hipoterapii. Ponadto osoby z różnymi niepełnosprawnościami miały możliwość korzystania z basenu oraz zajęć na basenie z  rehabilitantem. Nowością w tym roku była możliwość korzystania z tężni solankowych. Osoby niepełnosprawne zostały również objęte terapią logopedyczną. Zarząd Stowarzyszenia starał się występować z projektami do wielu organów.

W 2016 roku dzięki dofinansowaniu ze środków ROPS  udało się zrealizować:

·        Rehabilitacje ruchową- pula 700 zabiegów dla 35 osób,

·        Hipoterapię - pula 284 spotkań dla 15 osób,

·        Logopedię - pula  94 zajęć dla 10 osób,

·        Rehabilitacje basenową - 30 zabiegów dla 10 osób,

·        Tężnie solankowe- korzystało 10 osób – łącznie 100 h

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Kórnik  możliwa była realizacja:

·        Rehabilitacji ruchowej dla 25 osób, łącznie 360 zabiegów,

·        Hipoterapii dla 15 osób, łącznie  80 spotkań,

·        Terapii logopedycznej dla 8 osób, łącznie 55 h zajęć

·        Pobytu na basenie dla 20 osób - każda osoba otrzymała karnet.

Ze  Środków Wojewody Wielkopolskiego udało się zrealizować :

·        Pobyt na basenie dla 20 osób - każda z osób otrzymała karnet,

·        Hipoterapię 176 spotkań dla 14 osób.

 

2.     Prowadzenie działalności integracyjnej, terapeutycznej poprzez sobotnie warsztaty.

W 2016 roku dzięki dofinansowaniu ze środków powiatu poznańskiego
i gminy Kórnik udało się zrealizować zajęcia sobotnie dla naszych podopiecznych. Tegoroczny projekt przybrał nazwę "Klaudynkowych warsztatów sportowych". Wzięło w nich udział 15 osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Realizacja „Klaudynkowych warsztatów sportowych” odbywała się w okresie od 19 marca do 10 grudnia 2016 r. Odbyło się 14 spotkań warsztatowych. W trakcie realizacji projektu skupiono się na osiągnięciu celu głównego, którym było promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami poprzez sport osób niepełnosprawnych.

 

3.     Prowadzenie pomocy materialnej

Poprzez dofinansowania do szczególnych potrzeb wnioskodawców -  osób z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodzin.  M.in. wsparcie
w zakupie leków czy odzieży sportowej potrzebnej do zajęć rehabilitacyjnych.

 

4.     Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach tej działalności Stowarzyszenie Klaudynka prowadziło biuro, w którym udzielano wsparcia informacyjnego. Biuro Klaudynki funkcjonowało we wtorki i piątki. Podczas pracy w biurze osoby zainteresowane miały możliwość spotkania lub zatelefonowania. Osoby pełniące dyżur w biurze udzielały informacji, pomagały
w dobraniu odpowiedniej drogi, która pozwoli na rozwiązanie aktualnych trudności.

5.     Poszukiwanie potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Poprzez działalność informacyjną na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz stronie facebooka osoby z różnymi niepełnosprawnościami były informowane na bieżąco o aktualnej działalności.

 

6.     Organizacja wypoczynku letniego.

W 2016 roku dzięki dofinansowaniu ze środków powiatu poznańskiego udało się zrealizować półkolonie dla naszych podopiecznych. Tegoroczny projekt przybrał nazwę "Półkolonijne warsztaty artystyczne Klaudynki". Wzięło w nich udział 15 osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Realizacja  półkolonii odbywała się w okresie od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2016 r. W trakcie realizacji projektu skupiono się na osiągnięciu celu głównego, którym było rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

7.     Organizacja wyjazdów jednodniowych.

Stowarzyszenie podjęło się organizacji wyjazdów do Puszczy Zielonka. Stowarzyszenie podjęło się również organizacji wyjazdy oraz przygotowania uczestników do Swarzędza na Anielskie Śpiewogranie.

 

8.     Udział w sportowych rozgrywkach.

W ramach wyjazdów sportowych Stowarzyszenie zrealizowało 2 wyjazdy: pierwszy w lipcu 2016 r. na XV Powiatowe Igrzyska „Sprawni Inaczej” w Swarzędzu a drugi w październiku 2016 r. na XV Powiatowy Turniej Boccia w Dopiewcu. Na Igrzyskach „Sprawni Inaczej” w Swarzędzu braliśmy udział w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.  Na zawodach nasza uczestniczka (Danusia Karaś) zajęła I MIEJSCA w konkursie indywidualnym „Strzelania do celu” . Wszyscy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami. Na powiatowym Turnieju Boccia drużyna Klaudunki otrzymała wyróżnienie

9.     Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych.

Klaudynka była organizatorem festynu. Podopieczni Stowarzyszenia wraz z gośćmi z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń ze Swarzędza oraz Murowanej Gośliny wzięli udział w spotkaniu integracyjnym na kórnickich Błoniach. Podczas festynu uczestnicy mieli zapewniony występ estradowy, poczęstunek, przejazd konny oraz gry i konkurs
z nagrodami. Odbyło się również spotkanie noworoczne „Idzie styczeń, niesie wiele życzeń”. Podczas wspólnego kolędowania podopieczni Stowarzyszenia obdarowani zostali upominkami. Klaudynka była również organizatorem Charytatywnego Balu Klaudynki w Restauracji Biała Dama.

 

10.  Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kórnik.

W 2016 roku z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjno - wypoczynkowy Gminy Kórnik i Stowarzyszenia Klaudynka skorzystało 11 osób z niepełnosprawnością wraz z opiekunami. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Klaudynki zostały pozytywnie rozpatrzone i zadanie zostało rozliczone w 100%.