Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA” za rok 2015

 

Zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenie niosło pomoc w możliwie wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi oraz ich opiekunom. Działalność Stowarzyszenia opierała się na pracy społecznej jej członków. Do realizacji swych celów zatrudniało pracowników. Nasza działalność w okresie sprawozdawczym to:

1.      Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej – rehabilitacja ruchowa/terapia sensoryczna (28 osób), hipoterapia (15 osób), terapia basenowa  (25 osób) oraz nowość - zajęcia logopedyczne (10 osób). 

W ramach tej działalności osoby z różnymi niepełnosprawnościami miały stały kontakt z osobą koordynująca projekty poprzez możliwość wizyty w siedzibie Klaudynki lub kontakt telefoniczny w wyznaczonym dniu tygodnia.

 

2.      Prowadzenie działalności integracyjnej, terapeutycznej poprzez sobotnie warsztaty.

W zajęciach uczestniczyło średnio od 10 – 15 osób. Grupy każdorazowo prowadzone były przez dwóch pedagogów(zatrudnionych przez Stowarzyszenie). Uczestnikom zapewniono dojazd busem
z opiekunem ze strony Stowarzyszenia, co pozwoliło na poszerzenie grupy odbiorców.

 

3.      Prowadzenie pomocy materialnej

Poprzez dofinansowania do szczególnych potrzeb wnioskodawców -  osób z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodzin. 

 

4.      Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach tej działalności został zorganizowany konkurs plastyczny dla mieszkańców gminy Kórnik. Społeczność lokalna otwierając się na środowisko osób z różnymi niepełnosprawnościami wzięła udział w tym projekcie. Wybrane prace plastyczne zostały nagrodzone a upominki zostały wręczone podczas Dni Białej Damy. Podopieczni Stowarzyszenia zaprezentowali się na scenie i wręczyli nagrody osobom wyróżnionym.

 

5.      Poszukiwanie potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Poprzez działalność informacyjną na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz stronie facebooka osoby z różnymi niepełnosprawnościami były informowane na bieżąco o aktualnej działalności. Poza tym zostały opublikowane stałe godziny otwarcia biura Klaudynki, oraz biura Centrum Wolontariatu, gdzie osoby potrzebujące wsparcia były informowane o możliwościach uzyskania pomocy.

 

 

6.      Prowadzenie biura Centrum Wolontariatu

Wolontariusze wpisali się na stałe w działalność Klaudynki. Pomoc wolontariuszy była nieoceniona podczas zajęć sobotnich, półkolonijnych z podopiecznymi, wyjazdów, festynów, bali oraz imprez integracyjno – kulturalnych.  W tym roku sprawozdawczym wolontariusze brali również udział w: występie estradowym podczas Dni Białej Damy, przedstawieniu Stowarzyszenia Legion pt. „Klaudyna Potocka -  Muza poetów” oraz wsparli podopiecznych podczas biegu dla Jana Pawła II organizowanego przez Stowarzyszenie Brylant.  Uczestniczyli również z podopiecznymi w warsztatach teatralnych w Kórnickim Ośrodku Kultury oraz wspólnie przeżywali koncert muzyki symfonicznej z podopiecznymi w Zamku Kórnickim. CW zorganizowało również akcję sprzedaży kartek oraz ciastek w okresie przed Bożym Narodzeniem. Wolontariusze czynnie promowali działalność wolontariacką. Praca wolontariuszy została doceniona. Reprezentantka Karolina Szymczak za swoją działalność została nagrodzona podczas Gali Wolontariatu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu..

 

7.      Organizacja wypoczynku letniego.

Przy wsparciu finansowym gminy Kórnik oraz Województwa prowadzono dwutygodniowe/bezpłatne półkolonie pod nazwą „Wakacje ze sztuką”.  Zapewniony był dojazd, poczęstunek oraz atrakcję – m.in mini - golf, rejs stateczkiem. Wsparciem zostało objętych 15 osób niepełnosprawnych w dwóch grupach wiekowych.

 

8.      Organizacja wyjazdów jednodniowych.

Stowarzyszenie podjęło się organizacji wyjazdów do Puszczy Zielonka oraz został zorganizowany wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Młodzikowie. Stowarzyszenie podjęło się również organizacji wyjazdy oraz przygotowania uczestników do Swarzędza na Anielskie Śpiewogranie.

 

9.      Udział w sportowych rozgrywkach.

Reprezentanci Klaudynki brali udział w Turnieju Bocci oraz reprezentowano Stowarzyszenie na Igrzyskach „Sprawni Inaczej” w Swarzędzu.

 

10.  Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych.

Klaudynka była organizatorem festynu „Ale kosmos”.  Podopieczni Stowarzyszenia wraz z gośćmi z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń ze Swarzędza oraz Murowanej Gośliny wzięli udział w spotkaniu integracyjnym na kórnickich Błoniach. Podczas festynu uczestnicy mieli zapewniony występ estradowy, poczęstunek, przejazd konny oraz gry i konkurs z nagrodami.

Odbyło się również spotkanie noworoczne „Idzie styczeń, niesie wiele życzeń”. Podczas wspólnego kolędowania podopieczni Stowarzyszenia obdarowani zostali upominkami. Klaudynka była również organizatorem Charytatywnego Balu Klaudynki w Restauracji Biała Dama oraz baliku karnawałowego.

 

11. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kórnik.

Pomocą objętych zostało 13 osób, którym dofinansowano wyjazd na turnus rehabilitacyjny.

 

Poszczególne działania możliwe były dzięki projektom realizowanym z gminy Kórnik, powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego, przy udziale środków własnych/ lub wyłącznie ze środków własnych.