Kórnickie Stowarzyszenie

Pomocy Osobom

z Niepełnosprawnością

Intelektualną i Ruchową

"KLAUDYNKA"

 

"Razem możemy więcej"

 

Od 15 stycznia do 15 czerwca 2011 roku nasze Stowarzyszenie Klaudynka
realizowało projekt unijny pt. „Razem możemy więcej”

Projekt był skierowany do 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym w wieku od 15 do 64 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Kórnik w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach w 5 osobowych grupach w siedzibie Stowarzyszenia Klaudynka w Kórniku przy ul. 20 października 69.

 Cykl szkoleń obejmował:

1.  Rozwój kompetencji osobistych (trening asertywności, komunikacji, zarządzania czasem i emocjami) w zakresie 20 h dla każdej z grup

2.  Trening ekonomiczny (liczenie i przeliczanie, umiejętność robienia zakupów, itp.) w zakresie 52 h dla każdej z grup

3.  Warsztat samoobsługowy związany z kształtowaniem umiejętności samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, różnic płciowych między kobietami i mężczyznami, utrzymywanie kontaktów społecznych w zakresie 52 h dla każdej z grup

4.  Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie 80 h dla każdej z grup

5.  Indywidualne spotkania z psychologiem w zakresie 2 h dla każdej z osób 

Do przeprowadzenia szkoleń zatrudnionych zostało dwóch pedagogów, doradca zawodowy i psycholog.

Stowarzyszenie zapewniło bezpłatny transport, materiały szkoleniowe i drobny poczęstunek.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA