XV Igrzyska Sprawnych Inaczej
z plenerem malarskim