Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Klaudynka w Restauracji Biała Dama w Kórniku