Prezentacja dokonań stowarzyszenia „Klaudynka” podczas „Wylęgarni pomysłów”