Rozpoczęcie działalności Środowiskowego

Domu Samopomocy w Kórniku