Spotkanie Noworoczne „Idzie Styczeń Niesie Wiele Życzeń” w restauracji Biała Dama w Kórniku