10 – lecie Stowarzyszenia Klaudynka
i uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku