Rejs stateczkiem „Anna Maria” po  kórnickim jeziorze w ramach półkolonii letnich Klaudynki.