Pierwszy dzień szkoleń w ramach projektu „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego