Szkolenie dla wolontariuszy „animacje czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną