Zajęcia kulinarne i szwalnicze w ramach „Warsztatu Samoobsługi” realizowanego w ramach projektu unijnego „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego