Jedne z wielu sobotnich zajęć odbywających się dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Marzeny Dominiak w Gimnazjum w Kórniku