Bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy, chętnych rodziców i opiekunów prowadzone przez Pana Adama Sikorę