Początek prac remontowo – adaptacyjnych w nowej siedzibie Stowarzyszenia w Kórniku przy ul. 20 października 69