10 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie