Miko³ajkowy wyjazd do kina na film pt. „¯ó³wik Sammy”