Gala I edycji Konkursu „Kórnicki Wolontariusz Roku”