„Wieczór z Aniołami” w Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie