Szkolenie dla wolontariuszy: „Socjoterapia i arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi”  z metod pracy z osobami niepełnosprawnymi prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów  Klanza.