Kiermasz Klaudynki przygotowany z przyjació³mi z Holandii w Domu Parafialnym.