Nasza działalność

 

Nasze działania obejmują:

 

Prowadzenie cotygodniowych spotkań terapeutycznych „Sobotnie Spotkania Integracyjne Klaudynki” (od 2003 roku):

 

Dofinansowanie rehabilitacji ruchowej (od 2004 roku):

 

Dofinansowanie hipoterapii i jazdy konnej osób niepełnosprawnych (od 2005 roku):

 

Dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych (od 2006 roku):

 

Organizowanie dwutygodniowych półkolonii letnich dla chętnych dzieci i młodzieży:  

W trakcie półkolonii udało nam się uczestniczyć w warsztatach ceramicznych organizowanych przez KOK, zwiedzać arboretum Kórnickie, płynąć statkiem po jeziorze kórnickim, odwiedzać ośrodek hipoterapeutyczny, spacerować, plażować, grać w minigolfa, a nawet uczestniczyć w zajęciach na basenie.

  Dla osób zamieszkałych poza Kórnikiem organizowaliśmy dojazd autobusem.

 Projekt p.t. „Półkolonie Klaudynki” był zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kórnik i Starostwu Powiatowemu

 

Organizowanie rodzinnych spotkań okolicznościowych:

 

Wyjazdy i wycieczki integracyjne:

 

Uczestnictwo w wystawach prac osób niepełnosprawnych:

 

Organizowanie akcji charytatywnych :

 

Prowadzenie Centrum Wolontariatu (od 2007 roku):

 

Organizacja bezpłatnych szkoleń dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy:

 

Prowadzenie półkolonii letnich "Klaudynkowe Spotkania Twórcze" (2004-2007)

 

Prowadzenie bezpłatnych porad psychologicznych (2007-2008)