Centrum Wolontariatu

 

 

Nasze Centrum

Działalność wolontariuszy

          - Sobotnie Spotkania Klaudynki

            - imprezy i wycieczki jednodniowe

            - akcje charytatywne

Informacje

          - dzień wolontariusza

            - wolontariat

            - wolontariusz

Szkolenia dla wolontariuszy

Szkolenia dla organizacji i instytucji

Kontakt

 

Nasze Centrum

Centrum Wolontariatu „Klaudynki”

 

Z myślą o wspieraniu niezależnych inicjatyw społecznych, propagowaniu i rozwijaniu obywatelskiego uczestnictwa w życiu lokalnych środowisk w 1993 roku powstało Centrum Wolontariatu w Warszawie. Od roku 1995 podobne placówki rozpoczęły działalność w innych miastach Polski, natomiast w Kórniku Centrum Wolontariatu działa od grudnia 2006 roku.

 

Powstanie Centrum Wolontariatu przy Kórnickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” było naturalną odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ludzi tym rodzajem działalności, jak również wynikiem zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia jaki stanowi pomoc wolontariuszy.

 

Centra Wolontariatu podobnie jak placówki tego typu na świecie prowadzą działalność polegającą na promowaniu bezinteresownej pomocy innym, szkoleniu wolontariuszy i  współpracujących  z nimi organizacji.

 

Ideę wolontariatu można najprościej ująć jako bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych, które dodatkowo wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Centra Wolontariatu ułatwiają nawiązywanie kontaktu wolontariuszy z instytucjami i osobami oczekującymi ich pomocy, sprzyjają tworzeniu systemowych rozwiązań ułatwiających wkomponowanie wolontariatu w codzienne życie jako zjawiska o niezmiernie ważnym  znaczeniu społecznym.

           

Organizacje zgłaszające się o pomoc do Centrów Wolontariatu najczęściej poszukują osób chętnych do wykonywania zajęć opiekuńczych.

W zależności od swoich własnych zainteresowań, umiejętności i chęci, wolontariusze mogą zajmować się organizacją czasu wolnego, udzielaniem porad specjalistycznych, pozyskiwaniem funduszy czy pracami biurowymi, jak np. prowadzeniem korespondencji, wpisywaniem danych do komputera, księgowością.

                       

Centra Wolontariatu kładą silny nacisk na to, aby działania wolontariuszy cechowały się dobrą koordynacją, ukierunkowaniem i zgodnością z potrzebami odbiorców. Istotnym zadaniem spoczywającym na Centrach Wolontariatu jest uczulanie społeczeństwa na potrzeby innych, kreowanie postaw obywatelskiej odpowiedzialności i poszanowania zasad demokracji.

 

Dzięki działalności Centrów Wolontariatu poprzez aktywność wolontariuszy wpływamy między innymi na:

        rozwój lokalnych społeczności i więzi lokalnych

        poszerzanie zakresu usług oferowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje

 państwowe

        podnoszenie jakości świadczonych usług dzięki zaangażowaniu wolontariuszy

        zwiększenie kontroli społecznej instytucji działających w środowisku lokalnym

        kształtowanie postaw obywatelskiej solidarności i współdziałania

        zdobywanie doświadczenia i wiedzy młodych ludzi stających przed wyborem kierunków

 studiów bądź aktywności zawodowej

        promocję działań organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

           

(źródło: www.wolontariat.org.pl).

 

Dotychczasowa działalność wolontariuszy

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”

            - Sobotnie spotkania Klaudynki

Sobotnie spotkania Klaudynki to cotygodniowe 4 godzinne zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez pedagogów specjalnych. Nieoceniona pomoc wolontariuszy polega na towarzyszeniu osobom niepełnosprawnym w zajęciach sportowych, muzycznych i plastycznych.

            - imprezy i wycieczki jednodniowe

Wśród imprez, które weszły na stałe do Klaudynkowego kalendarza znaleźć można spotkania noworoczne „Idzie styczeń, niesie wiele życzeń”, bale karnawałowe, festyny rekreacyjne „Razem możemy więcej”, igrzyska sportowe i przeglądy piosenki religijnej. W każdym z tych działań udział wolontariuszy jest niezastąpiony. Wspierają osoby niepełnosprawne nie tylko swoją obecnością i życzliwością, ale również śpiewem, zdolnościami sportowymi i oryginalnymi pomysłami.

           - akcje charytatywne

Sprzedając wytwory prac osób niepełnosprawnych i przedmioty dostarczone przez sponsorów z Holandii podczas tzw. Kramików różności Klaudynki wolontariusze zbierają pieniądze na cele statutowe naszego stowarzyszenia.

 

Biuro Centrum Wolontariatu

Praca wolontariuszy w biurze Centrum Wolontariatu (w każdy piątek od 16.00 do 19.00) polega na wspieraniu działań promujących wolontariat (tworzenie ulotek i plakatów, rozpowszechnianie informacji), a także prace organizacyjne Stowarzyszenia.

 

 

Informacje

informacje dla wolontariuszy

Masz chwilę wolnego czasu?

Chcesz ofiarować ją innym ludziom?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!!!

 zadzwoń pod nr tel. 507 052 822, napisz maila na adres: klaudynka-info@o2.pl

 

 

 

Jeśli zamierzasz zostać wolontariuszem zastanów się:

-ile masz wolnego czasu? – spróbuj określić go dokładnie np. wtorek popołudniu, każda sobota przedpołudniem

 - co chcesz robić? Przemyśl co Cię interesuje. Czy chcesz pomóc bezpośrednio innych osobom – niepełnosprawnym, dzieciom, starszym? A może preferujesz pracę w biurze organizacji przy tworzeniu projektów, organizowaniu wydarzeń? 

Jako wolontariusz możesz m.in. wspierać osoby niepełnosprawne i starsze, pomagać dzieciom w nauce, tworzyć strony internetowe, tłumaczyć teksty z języka obcego, opiekować się przedszkolakami, oprowadzać wycieczki po mieście, uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach z pierwszej pomocy i masażu i wiele innych...


 Wolontariusz przydatny jest przede wszystkim w pracach biurowych – przepisywaniu tekstów na komputer, wysyłaniu faxów, kserowaniu, segregowaniu dokumentów itp. Może też tłumaczyć teksty z języków obcych czy administrować stronę internetową organizacji. Jeśli posiada odpowiednią wiedzę to może udzielać porad specjalistycznych (prawnych, księgowych, PR). Może też zająć się koordynacją projektów czy pisaniem wniosków. Może również czuwać przy telefonie zaufania lub mieć dyżury w recepcji. Wolontariusze mogą wesprzeć organizację uroczystości, festynów, konferencji. Mogą także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich dystrybucji. Można także wziąć udział w kampaniach społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami, kwestowaniu. Właściwie to, co można robić w organizacji zależy od tego, co organizacja robi, na jakiej dziedzinie działa i od tego, w czym wolontariusz jest dobry, na czym się zna.

Wolontariusze mogą pomagać osobom bądź rodzinom, które z jakiś względów tej pomocy potrzebują. Główną grupa odbiorców pracy wolontariuszy są osoby niepełnosprawne. Pomoc tym osobom to przede wszystkim bycie z nimi, towarzystwo, wspieranie i motywowanie do aktywności. Można z nimi wyjść na spacer, do kina, czy po prostu porozmawiać. Często są to osoby samotne, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu z drugą osobą. Oprócz spędzania czasu z osobami niepełnosprawnymi, możemy uczestniczyć w ich rehabilitacji czy terapii, oczywiście pod okiem osób przeszkolonych.Co może robić wolontariusz?


Wolontariusz może pracować w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych.
Wielu wolontariuszy pomaga osobom niewidomym, wspólnie spędzając czas, czytając prasę czy książkę. Chodzi również o prostą pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu kwitków na poczcie.
Równie dużą grupą odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby starsze, często samotne. Tak samo jak osobom niepełnosprawnym pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie, rozmowie. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy – może znają jakieś pasjonujące historie z czasów wojny czy chcieliby podyskutować o obecnej sytuacji politycznej, a po prostu nie mają, z kim.No i oczywiście wolontariusz może pomagać dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc w zasadzie polega na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Można organizować im różnego rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często dzieci w wieku szkolnym wymagają pomocy w lekcjach, korepetycji z różnych przedmiotów.
Jeśli ktoś nie chce pracować bezpośredni z ludźmi to może zainteresuje go praca ze zwierzętami. Może to być praca w schronisku dla psów, czy w stajni podczas hipoterapii. Można również pracować w ogrodzie botanicznym, muzeum, galerii czy bibliotece.

(źródło: www.wolontariat.org.pl)

 

informacje dla organizacji i instytucji


Zanim zaczniecie współpracę z wolontariuszem spróbujecie odpowiedzieć na kilka pytań:

 

co może robić wolontariusz w Twojej organizacji / instytucji?

Zastanów się do czego potrzebny Ci wolontariusz. Jakie zadania mógłby wykonywać, co mógłby robić, w czym mógłby pomóc Twojej organizacji? Spisz wszystkie czynności czy zadania, które chcesz powierzyć wolontariuszowi. Im dokładniej przemyślisz tę kwestię tym łatwiej będzie pozyskać wolontariusza i później współpracować z nim.

 

czy potrzebujesz wolontariusza?

Spróbuj zastanowić się czy w twojej organizacji/instytucji potrzebny jest wolontariusz. Przeanalizuj zasoby ludzkie organizacji i zastanów się czy ktoś z już pracujących osób nie chciałby wykonywać zadań, które opisałeś w poprzednim pytaniu. Jeśli zatrudnisz wolontariusza do zadania, które chce wykonywać jeden z pracowników organizacji może spowodować to powstawanie nieprzyjemnej sytuacji wewnątrz organizacji.

 

czy masz miejsce dla wolontariusza?

Zastanów się nad czasem i miejscem pracy wolontariusza, czyli kiedy i gdzie ma przychodzić wolontariusz. Gdzie ma wykonywać to co mu powierzysz - czy u siebie w domu, czy w twojej organizacji czy może jeszcze gdzieś indziej? Przygotuj dla niego odpowiednie miejsce i wyposażenie - np. jeśli ma pomagać w nauce dzieciom musi mieć do tego spokoje, odosobnione miejsce ze stolikiem, jeśli ma pomagać w prowadzeniu korespondencji elektronicznej w twoim biurze musi mieć dostęp do komputera itp.
Pomyśl kiedy chciałbyś, żeby wolontariusz przychodził i na jaki czas - czy ma być to poniedziałek rano czy sobota w południe?

 

jaki wolontariusz jest  Ci potrzebny?

Zbuduj portret wolontariusza, którego chcesz zatrudnić - pomyśl o wieku wolontariusza, jego wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu. Kto mógłby najlepiej wykonać powierzone przez Ciebie zadania - czy gimnazjalistka, czy student politechniki czy pani na emeryturze? Zastanów się też co może zachęcić wolontariusza do pomocy właśnie twojej organizacji.

 

gdzie są wolontariusze?

Pomyśl gdzie mogą być wolontariusze, którzy spełniają twoje kryteria, czyli gdzie najszybciej znajdziesz wolontariusza, który jest Ci potrzebny. Twoja oferta musi dotrzeć do potencjalnych kandydatów spełniających twoje oczekiwania. Może to być plakat w szkole, ogłoszenie w klubie pracy bądź gazecie lokalnej.

 

porozmawiaj z każdym kandydatem

Z każdą osobą, która się do Ciebie zgłosi porozmawiaj osobiście. Przedstaw jej swoje wymagania i wysłuchaj oczekiwań jakie ma dany wolontariusz względem Ciebie. Jeżeli dopasujecie się - możecie zacząć współpracę.
Jeśli poszukujesz większej ilości wolontariuszy do tego samego działania możesz zrobić jedno większe spotkanie informacyjne na którym opowiesz o zadaniach i twoich oczekiwaniach - po spotkaniu zostaną tylko zainteresowane osoby.

 

pierwszy krok w organizacji/ instytucji

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z konkretną osobą wprowadź ją w twoją organizację. Koniecznie opowiedz parę słów o historii, misji i sposobie działania twojej organizacji. Bardzo ważne jest przedstawienia wolontariusza wszystkim pracownikom. Kluczem do dobrej i trwałej współpracy jest zakorzenienie wolontariusza w organizacji - zaprzyjaźnienie się z pracownikami i utożsamianie z działalnością.

 

biurokracja musi być..

Pamiętaj o załatwieniu wszelkich formalności - podpisaniu porozumienia, ubezpieczeniu wolontariusza i przedstawienia mu zasad BHP.


Jeśli współpracujesz z większą ilością wolontariuszy zrób ich rejestr. Wszystkie dane trzymaj uporządkowane w jednym miejscu - tak byś łatwo odnalazł dokumenty np. w razie wypadku z udziałem wolontariusza.

 

dziękuj, nagradzaj i jeszcze raz dziękuj....

Podczas współpracy ważne jest też nagradzanie wolontariuszy - często dziękuj wolontariuszowi, zapraszaj go na nieformalne spotkania pracowników, pamiętaj o kartce świątecznej i urodzinowej, obchodź dzień wolontariusza itd.

Wolontariusz potrzebuje pozytywnego wzmocnienia, że decyzja jaką podjął jest słuszna a praca jaką wykonuje jest przydatna.

 

Powodzenia!!
Wykonanie wszystkich powyższych czynności może nie gwarantuje sukcesu, ale z pewnością ułatwi Ci współpracę z wolontariuszami.

 

Zapraszamy Cię na bezpłatne szkolenie - "Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?". Na szkoleniu nauczysz się zarządzać wolontariuszami - w jaki sposób układać pracę z wolontariuszami, jak ich motywować oraz jak współpracować z nimi w zgodzie z literą prawa.

 

(źródło: www.wolontariat.org.pl)

 

informacje dla osób poszukujących pomocy wolontariusza

Jeśli potrzebujesz pomocy wolontariusza wystarczy, że skontaktujesz się z Centrum: zadzwoń pod nr tel. 507 052 822, napisz maila na adres klaudynka-info@o2.pl, a my postaramy się zrobić wiele, aby Ci pomóc.

 

podstawowe pojęcia

Dzień wolontariusza - corocznie obchodzony jest dzień wolontariusza 5 grudnia; ustanowiony przez UNESCO w roku 1981

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

(źródło: www.wolontariat.org.pl)

 

Szkolenia dla wolontariuszy

           

            - „Dlaczego warto być wolontariuszem?”

Szkolenia przeznaczone dla osób, które pragną swoim czasem i energią dzielić się z innymi. W tym programie kładziemy nacisk na poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Zapoznajemy uczestników z obowiązkami wynikającymi z podjęcia pracy wolontarystycznej, przybliżamy im prawa wolontariuszy, m.in.
- co to znaczy być wolontariuszem
- jakie są rodzaje wolontariatu
- dlaczego ludzie decydują się na ten rodzaj aktywności
- jak przygotować się do pracy
- jakie korzyści dla wolontariusza i organizacji wynikają ze współpracy
- jaki rodzaj umowy - kontraktu zawrzeć z organizacją
- karta etyczna wolontariusza

Szkolenie jest bezpłatne. Czekamy na zgłoszenia pod nr tel. 697 695 502.

(źródło: www.wolontariat.org.pl)

Do tej pory dla wolontariuszy przeprowadzone zostały następujące szkolenia:

 • Warsztaty pracy metodami W. Sherborne (wrzesień 2016)

 • „Wolontariat – wspólna drużyna” (listopad 2015, listopad 2013),

 • „Co to znaczy być osobą niepełnosprawną wzrokowo” (listopad 2010),

 • Bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (październik 2010),

 • „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie” (luty 2010)

 • „Socjoterapia i arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów  Klanza (październik 2009) 

 • „Cztery pory roku – metody pedagogiki zabawy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”  prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów  Klanza (wrzesień 2009)

 • Prowadzenie wózka z osobą niepełnosprawną realizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (maj 2009)

 • „Radzenie sobie ze stresem” (listopad 2008)

 • „Autoprezentacja” (listopad 2008)

 • Podstawy masażu (listopad 2007)

 • Pierwsza pomoc (październik 2007)

 

Szkolenia dla organizacji i instytucji

„Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?”

Jest to oferta adresowana do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W każdej z placówek powinna być wytypowana osoba, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. współpracy z wolontariuszami.
W czasie szkoleń poruszane są następujące kwestie:
- jakie są motywacje ludzi do pracy społecznej
- gdzie i jak pozyskiwać wolontariuszy
- jak nagradzać ich pracę i motywować do działania
- jak wpleść wolontariat do pracy w zespole pracowników etatowych
- jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami
- w jaki sposób rozwiązywać konflikty z ochotnikami 

Szkolenie jest bezpłatne. Czekamy na zgłoszenia pod nr tel. 507 052 822.
(źródło: www.wolontariat.org.pl)

 

Kontakt

Biuro Centrum jest czynne w każdy czwartek w godzinach od 17.00 do 18.30 na ul. 20 października 69 (dom Zgromadzenia SS. Miłosierdzia - wejście od tyłu budynku).

Możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr tel. 507 052 822,  

oraz mailowy: klaudynka-info@o2.pl