Stowarzyszenie Klaudynka

Niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom.

kim jesteśmy

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”

Działamy od wiosny 2002 roku. Pomaga nam wielu ludzi dobrej woli.

Jako stowarzyszenie organizujemy działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, leczniczą,edukacyjną, kulturalną, integracyjną i rekreacyjną oraz pomoc prawną i materialną dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Organizujemy także działalność wolontariacką i informacyjną.

nasza misja

Naszą misją jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom.

DOTACJE

Źródłami finansowania są, obok środków własnych, coroczne dotacje Urzędu Miasta i Gminy, wpłaty od sponsorów, a także środki z Powiatu.

WOLONTARIAT

Przy Klaudynce działa grupa wolontariuszy zawsze chętnych do pomocy we wszystkich akcjach stowarzyszenia. Zachęcamy do działania z nami!

Zbiórka Nakrętek

Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje zbiórkę nakrętek na terenie naszej gminy i okolic. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek wykorzystywane są na dofinansowania do rehabilitacji oraz inne cele statutowe. Każda nakrętka ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ potrzeba aż 28 tysięcy nakrętek by sfinansować jeden zabieg rehabilitacyjny.

Zapraszamy na nasz Fanpage!

Wsparcie Finansowe

Działalność Stowarzyszenia związana była, jest, i będzie nierozerwalnie z ponoszeniem pewnych kosztów finansowych. Źródłami finansowania dla „Klaudynki” są, obok środków własnych, coroczne dotacje Urzędu Miasta i Gminy, wpłaty od sponsorów, a także środki z Powiatu. Działania nasze opierają się także na pomocy darczyńców i ludzi dobrego serca. 23.04.2007 Stowarzyszenie „Klaudynka” przyjmuje status organizacji pożytku publicznego.

Jesteśmy Otwarci
Na Kontakt!

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zadzwoń, przyjdź do biura lub skorzystaj z formularza kontaktowego klikając w przycisk poniżej.